30 Mësime për agjërimin – Muaji i ramazanit, sezon i begatshëm për thirrje në islam – 27

30 Mësime për agjërimin nga Aid el Karni
Lexuar nga Alferd Trebicka
www.radio1.al