30 Mësime për agjërimin – Për agjëruesin ka një lutje që nuk i refuzohet – 28

30 Mësime për agjërimin nga Aid el Karni
Lexuar nga Alferd Trebicka
www.radio1.al