30 Mësime për agjërimin – Si të edukojmë fëmijët tanë, gjatë dhe jashtë ramazanit ?- 18

30 Mësime për agjërimin nga Aid el Karni
Lexuar nga Alferd Trebicka
www.radio1.al