30 mesime per agjeruesit – Si te ngjallim traditen e Profetit a.s gjate Ramazanit – 21

30 mesime per agjeruesit nga Aid el Karni
Lexuar nga Alferd Trebicka
https://radio1.al

Si mund ta pasojme gjurmen e Profetit a.s.
Pasimi dhe praktika e tradites fetare.
Kujdesi ne pasterti.
Kapja e forte ne urdheresat eZotit.
Kujdesi ne veshmbathje, ushqyerje, pirjen.
Perdorimi i mizvakut, sipas tradites profetike.
Kujdesi ne namazet dhe hyrjen ne xhami.