Histori në vargje Hafiz Ali Korça 212 Pejgamberi në kohë të Haxhit si i ftonte në fe

Argumente mbi Muhamedin a s Pjesa 3