Vazhdimësia në vepra të mira 29 | Nga Myftiu i Kavajes Besnik Lecini