Burhan Fili – EZHERI

http://radio1.al
Universiteti i EZHERIT
Fillesat e ketij Universiteti.
Nisja e derseve dhe e mesimeve fetare.
Zgjerimi i tij dhe i degeve te tij.
Sherbimi ndaj ymetit i ketij institucioni.
Pavaresia e ketij institucioni nga shteti dhe te qenurit e tij i pavarur.
Vlera dhe rendesia e Shejhut te Ezherit.
Personalitete te ndryshem qe kane dhene mesim, por edhe kane mesuar studiuar atje.
Hoxha i ardhur nga Ezheri, mesues i sulltanit Muhamed Fatihut, Ahmed Korrani.
Studimet e Hoxhes Burhan Filit.
Ndihmesat qe dha te studentet shqiptar ne Ezher.

EZHERI, dije dhe fe e kultivuar