Histori ne vargje 22 Hafiz Ali Korca Një gjykim mbi kurbanin

Histori në vargje Hafiz Ali Korca
Lexuar nga Alfred Trebicka
<a href="http://radio1.al" target=”_blank” rel=”nofollow”>http://radio1.al