Libri i Urtesive 30 | Robi gjendet ndërmjet rregullimit që i bën Allahu dhe rregullimit që i ben vet