Falenderoji ziliqarët e tu 05 Mos prit prej askujt falenderime

Falenderoji ziliqaret e tu
Autori: Aid el Karni
Mos prit prej askujt falenderime.
Kujdesi me nderimin e te tjereve.
Fryma e ateizmit dhe e mohimit.
Sakrificat e prinderve dhe gabimet e femijeve.
Sjellja e mosmirenjohesit dhe e mekatarit.
Kur ata sillen keq me Zotin, si mund te sillen me njerezit?

http://radio1.al