Falenderoji ziliqaret e tu 12 Falje falje

Falenderoji ziliqaret e tu
Falje falje.
Nese ti i fal te tjeret ke fituar shume krenari.
Mos e ndiz ne kraharor zjarin.
Kujdesi mosdhenies rendesi te ofendimit.
Hidherimi eshte prush nga zjarri.
Djalli e zoteron njeriun ne tre gjendje: ne zemerim, kur ndjek epshin dhe ne pakujdesi.
http://radio1.al