Falenderoji ziliqaret e tu 16 Mos u pikello e ta gezosh armikun tend

Falenderoji ziliqaret e tu
Mos u pikello e ta gezosh armikun tend
Pikellimi yt e gezon kundershtarin.
Frikesimi qe i bejme kundershtarit.
Kujdesi i Profetit, per sjelljen e pershtatshme.
Kerkesa per ruajtje nga fatkeqsia dhe gezimi i armikut.
Durimi ne fatkeqsi.
Mosperulja ne fatkeqsi.
http://radio1.al