Falenderoji ziliqaret e tu 20 Duroji rreshqitjet e te tjereve

Falenderoji ziliqaret e tu
Duroji rreshqitjet e te tjereve
Njeriu qe na pergojon, eshte ujdesur per sevapet tona.
Ceshtjet e kesaj bote jane te thjeshta, por ne s’duhet te qerasim te tjeret me miresite tona.
Duke mos u kundervene ngreme poziten tone.
Ne s’duhet te fyejme.
Ne duhet te jemi falenderues dhe nevojtar per Zotin.
Nganjeher te diturit kishin kundershti, por ruanin pastertine dhe ishin te lidhur me njeri-tjetrin.
Deshmia e monoteizmit ishte princip i tyre.
Cdo bir i Ademit eshte gabimtar.

http://radio1.al