Falenderoji ziliqaret e tu 27 Mos ji i painformuar per gjerat rreth teje

Falenderoji ziliqaret e tu
Mos ji i painformuar per gjerat rreth teje.
I mencuri e zbulon gjendjen dhe e njeh realitetin e tij.
Ai i planifikon ceshtjet dhee di se cafer duhet te beje.
Izolimi nuk eshte zgjuarsi.
Kush do te shpik duhet te beje pune te jashtezakonshme.
Njeriu qe s’ka informacion eshte si i verber dhe s’ka gjykim te drejte.
I dituri lexon.
I mencuri merr informacione per armiqte e tij, sepse nuk eshte humbje kohe por mencuri.
Informohu per dijen, letersine, politiken, shkencen, grupacionet etj, qe te kesh mendim dhe gjykim te drejte dhe te sakte.

http://radio1.al