Falenderoji ziliqaret e tu 32 Pastrimi i atmosferes para dialogimit

Falenderoji ziliqaret e tu
Pastrimi i atmosferes para dialogimit.
Ne jemi urdheruar te falemi.
Ne duhet te falim shume dhe te lutemi qe Zoti t’i fali gabimtaret.
Kur te na prekin ne te drejtat tona, te kerkojme qetesim dhe falje.
Mbeshtetja te zoti, eshte shkalle e nje morali te larte.

http://radio1.al